Tax alert nr 73/2015

WSA: finansowanie noclegu przez pracodawcę bez PIT u pracownika

W dniu 4 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 2196/14) w zakresie skutków podatkowych zapewniania pracownikom noclegów.

Sprawa dotyczyła spółki zatrudniającej przedstawicieli handlowych, których miejscem świadczenia pracy jest wyodrębniony region Polski np. województwo. Przedstawiciele handlowi z uwagi na charakter pracy często spotykają z klientami w ich siedzibie. Czasami w sytuacji, gdy z powodów logistycznych bezzasadne jest codzienne powracanie z takich spotkań do miejsca zamieszkania, pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek (biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracownika oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy) skorzystania z noclegu. Koszt takiego noclegu jest finansowany przez spółkę. W konsekwencji spółce nasunęły się wątpliwości, czy zapewnienie noclegu pracownikom stanowi dla nich przychód na gruncie ustawy o PIT.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że skoro spółka pokrywa kosztu noclegu pracowników w związku z wyjazdami niebędącymi podróżami służbowymi, to wartość takiego noclegu będzie stanowić dla tych pracowników nieodpłatne świadczenie. Według MF, otrzymane świadczenie jako przychód ze stosunku pracy może korzystać ze zwolnienia do kwoty 500 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT.

WSA w Warszawie nie zgodził się z Ministrem Finansów. Zdaniem Sądu, zapewnienie noclegu nie odbywa się w interesie pracownika, lecz jest podyktowane interesem Spółki i wynika z przyjętego modelu prowadzenia działalności gospodarczej. Według WSA, zapewnienie noclegu pracownikowi jest więc swego rodzaju „narzędziem pracy”, jakie spółka dostarcza pracownikom w celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. W opinii Sądu, trudno przyjąć, że pracownik we własnym zakresie zapłaciłby za nocleg, i że z tego względu pracodawca uwalnia pracownika od koniecznego wydatku, albo że ten wydatek ponosi zamiast pracownika. W związku z powyższym, według WSA, finansowanie noclegu nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.

Wyrok nie jest prawomocny.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax alert nr 72/2015

piątek, 17.04.2015

Więcej...

Tax alert nr 71/2015

czwartek, 16.04.2015

Więcej...

Tax alert nr 70/2015

środa, 15.04.2015

Więcej...