Tax Alert nr 79/2015

WSA: palety powinny być ujęte w podstawie opodatkowania za dostawę towarów

W dniu 26 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Rz 222/15) w zakresie wliczania wartości palet do podstawy opodatkowania VAT sprzedawanych wyrobów.

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą własnych wyrobów chemicznych. Czasami spółka sprzedaje swoim kontrahentom również palety wielokrotnego użytku, na których jest dostarczany towar. Wartość palet nie jest wliczana do podstawy opodatkowania ustalanej przy sprzedaży wyrobów, a na fakturach każdorazowo wyszczególniana jest odrębna pozycja, obejmująca właśnie paletę, opodatkowaną stawką podstawową 23%. Paleta nie jest traktowana przez spółkę jako opakowanie sprzedawanych wyrobów, ale jako odrębny towar. W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, czy wartość palet powinna być wliczana do podstawy opodatkowania.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że palety jako opakowania są bezpośrednio związanym ze świadczeniem głównym (dostawą towarów). W związku z tym, ich wartość powinna zwiększać podstawę opodatkowania z tytułu dostawy produktów, co oznacza opodatkowanie tą samą stawką podatku, co towary.

Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który zgodził się z Ministrem Finansów. Zdaniem Sądu, koszty sprzedaży palet, dokonywanej wraz z określoną partią wyrobów, należy potraktować jako tzw. koszty dodatkowe w rozumieniu art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. W związku z powyższym, w opinii Sądu, sprzedaż wyrobów chemicznych wraz z paletami, służącymi transportowi produktów winna być opodatkowana według stawki właściwej dla konkretnych wyrobów, ponieważ sprzedaż palet stanowi świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, którym jest sprzedaż wyrobów chemicznych.

Wyrok nie jest prawomocny.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 78/2015

poniedziałek, 27.04.2015

Więcej...

Tax Alert nr 77/2015

piątek, 24.04.2015

Więcej...

Tax Alert nr 76/2015

czwartek, 23.04.2015

Więcej...