Kontakt

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

KRS 0000188872 Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr w rejestrze MF osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego: 260 NIP: 526-27-39-944