INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Adres: ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa

Tel.: (22) 250 31 00/31 01
Fax: (22) 250 31 02

KRS 0000188872 Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr w rejestrze MF osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego: 260

NIP: 526-27-39-944


Joanna Kanicka-Ziółkowska       Alicja Kadzińska Dorota Baczewska-Golińska
Partner Zarządzający Partner Partner
Tel.: (22) 250 31 00/31 01 Tel.: (22) 250 31 06 Tel.: (22) 250 31 05
jkanicka@itadp.pl akadzinska@itadp.pl dbaczewska@itadp.pl