Tax AlertyTax Alert nr 153/2015

17/08/2015

Dnia 26 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPP1/443-751/14-2/AS) odnośnie postępowania w przypadku udzielenia rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług ze skontem.

Sprawa dotyczyła spółki, której w przypadku wcześniejszej zapłaty dostawcy udzielają rabatu. Faktury wystawiane są przez dostawców na pełną wartość dostawy lub usługi, niepomniejszoną o ewentualne skonto. W przypadku zapłaty przez spółkę w terminie uprawniającym ją do skorzystania z rabatu dostawcy dokumentują ten fakt wystawiając faktury korygujące. Spółka rozważa również wystawianie faktur sprzedażowych według podobnego schematu.

Pytania spółki dotyczyły następujących kwestii:

– czy już w momencie wystawiania przez podatnika faktury dokumentującej dostawę lub usługę podstawa opodatkowania udokumentowana tą fakturą winna nie zawierać wartości składającej się na kwotę skonta?
– czy nabywca towarów/usług otrzymując fakturę niepomniejszoną o skonto ma prawo do odliczenia

całości podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury?
Minister Finansów potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że gdy faktura wystawiona zostanie przed spełnieniem przez nabywcę warunków uprawniających do skonta, w momencie dostawy powinna dokumentować całą wartość sprzedaży. Natomiast po otrzymaniu zapłaty w wyznaczonym terminie, należy wystawić fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania o wartość udzielonego skonta.

Ponadto, nabywca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury, w której nie uwzględniono przyszłego skonta. Natomiast w momencie otrzymania faktury korygującej, uwzględniającej wartość udzielonego skonta, Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać korekty podatku w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę otrzymał.