Tax AlertyTax Alert nr 10/2016

25/01/2016

W dniu 29 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą kwestii stosowania jednolitej stawki VAT dla dostaw cześci zamiennych do wyrobów medycznych (PTI.050.12.2015.ALX.572).

W interpretacji MF uznał, że obniżona stawka 8% stosowana powinna być wyłącznie do dostaw towarów spełniających definicję wyrobów medycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Do takich, zdaniem MF, nie zalicza się dostawa części (w tym części zamiennych) do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje takiego statusu – w takim przypadku właściwą stawką jest stawka podstawowa 23% (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT).