Tax AlertyTax Alert nr 19/2016

09/02/2016

W dniu 13 stycznia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną (nr IPTPB3/4511-225/15-5/GG) dotyczącą obowiązku przesłania przez płatnika podatnikom imiennych informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o interpretację złożyła spółka, która jako płatnik ma obowiązek sporządzać i doręczać pracownikom informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach za dany rok. Dotychczas spółka takie informacje wysyłała w formie papierowej. We wniosku spółka przedstawiła nowy sposób informowania pracowników, który polegać będzie na sporządzeniu PIT-11 w formie elektronicznej. Każdy z pracowników otrzyma na swoją pocztę elektroniczną informację o dochodach za dany rok, podpisaną przez pracodawcę bezpiecznym e-podpisem, z którą będzie mógł się zapoznać po wpisaniu otrzymanego od pracodawcy czterocyfrowego indywidualnego hasła.

Wobec powyższego spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała czy przesłanie PIT-11 w sposób opisany powyżej stanowi wykonanie przez spółkę obowiązki przesłania podatnikom imiennych informacji w rozumieniu art. 39 ust.1 ustawy o PIT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem spółki uznając, iż co prawda przepisy nie regulują kwestii przesyłania informacji PIT-11 w formie elektronicznej, jednak nie ma przeszkód, aby zostały one wysłane w tej formie.