Tax AlertyTax Alert nr 132/2015

17/07/2015

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 lipca 2015 r. Ministerstwo Finansów zmodyfikowało wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 oraz VAT-9M.

Nowe wzory będą obowiązywały od rozliczeń za lipiec 2015 r. lub od rozliczeń za trzeci kwartał 2015 r. (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Dotychczasowe wzory deklaracji będą mogły być stosowane co do zasady nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r. Niemniej, powyższy przepis przejściowy nie będzie mieć zastosowania do podatników dokonujących dostawy towarów, świadczących usługi lub nabywających towary lub usługi, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

Nowe wzory deklaracji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze