Tax AlertyTax Alert nr 240/2015

29/12/2015

Jak poinformował rzecznik prasowy ministra finansów Wiesława Dróżdż, z dniem 15 marca 2016 r. Ministerstwo Finansów rozszerzy usługę wstępnie wypełnianego zeznania podatkowego o formularz PIT-38, czyli o zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu / straty z tytułu m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Usługa ta będzie dostępna za pośrednictwem Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Podobnie jak w przypadku PIT-37 podatnicy nie będą musieli używać do podpisania zeznania PIT-38 podpisu elektronicznego. Będą musieli jednak podać dane autoryzujące, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego.