Tax AlertyTax Alert nr 86/2016

25/05/2016

W dniu 24 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. O pierwszej wersji projektu informowaliśmy w Tax Alercie nr 17/2016.

Projekt ustawy wprowadza definicje sprzedaży detalicznej, sprzedawcy detalicznego, jak też konsumenta. Zgodnie z najważniejszymi założeniami projektu:

  • podatnikami będą sprzedawcy detaliczni osiągający przychody ze sprzedaży detalicznej;
  • przedmiot opodatkowania będzie stanowił przychód ze sprzedaży detalicznej rozumiany jako kwota netto uzyskana ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych,
  • podstawa opodatkowania to osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży ponad kwotę 17 mln zł,
  • podatek będzie rozliczany na bazie miesięcznej. Zastosowanie będą miały dwie stawki:
    • 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł,
    • 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.
  • projekt zawiera listę towarów, których sprzedaż detaliczna nie podlega opodatkowaniu projektowanym podatkiem.

Ustawa ma wejść w użycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281601/katalog/12335012#12335012