Tax AlertyTax Alert nr 214/2015

10/11/2015

27 października Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PL-LM.831.22.2015) w zakresie uznania SKA za spółkę kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powyższa interpretacja ma związek z wyrokiem TSUE z 22 kwietnia 2015 r., w sprawie polskiej spółki (sygn. C-357/13), zgodnie z którym uznano spółkę komandytowo-akcyjną za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE. Wspominaliśmy o tym wyroku w Tax Alert nr 76/2015.

Minister w interpretacji ogólnej potwierdza, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaleca również organom podatkowym, by odstąpiły od sporów z podatnikami w tym zakresie.