Tax AlertyTax Alert nr 14/2016

29/01/2016

W dniu 16 lutego 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną dotyczącą wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółką macierzystą, a ustanowionym przez nią oddziałem (IPPB5/423-1224/14-2/PS).

Sprawa dotyczyła spółki polskiej, która posiada zakład na terytorium Bułgarii. Spółka zwróciła się do MF o interpretację indywidualną w zakresie sposobu obciążania oddziału kosztami jego funkcjonowania oraz innymi kosztami związanymi z jego działalnością. Chciała bowiem potwierdzić, czy obciążenie oddziału kosztami poniesionymi na jego rzecz powinno odbywać się bez naliczania marży zysku, czyli na podstawie rzeczywistych kosztów.

MF wydał interpretację, w której uznał, iż w przypadku przenoszenia na oddział kosztów mających bezpośredni związek z przychodami osiągniętymi przez oddział, Spółka może zastosować marżę. Zdaniem Ministra w takim przypadku bowiem świadczeniom jednostki macierzystej można przypisać udział w tworzeniu wartości dodanej, a tym samym określony udział w obrocie zewnętrznym.