Tax AlertyTax Alert nr 122/2016

21/07/2016

W dniu 12 lipca 2016 r. MF wydał interpretację indywidualną (IBPB-1-1/4510-167/16/BK) dotyczącą obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w ramach swojej działalności dokonuje transakcji z tzw. podmiotem powiązanym. Część zobowiązań Spółki wobec podmiotu powiązanego nie zostało uregulowanych. W związku z trudną sytuacją materialną Spółki, podmiot powiązany planuje dokonać umorzenia zobowiązań Spółki w drodze czynności cywilnoprawnej tj. porozumienia. W związku z powyższym Spółka zapytała, czy do czynności umorzenia wierzytelności będą miały zastosowanie przepisy dot. obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

MF w wydanej interpretacji zgodził się ze stanowiskiem Spółki zaprezentowanym we wniosku, że czynność umorzenia wierzytelności nie może zostać uznana za świadczenie, za które może zostać ustalona oraz uregulowana zapłata. Zawarte porozumienie nie może zostać uznane za transakcję, co nie powoduje konieczności sporządzania dokumentacji podatkowej.