Tax AlertyTax Alert nr 3/2019

07/01/2019

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie jednej z redakcji, w której wyjaśniło zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenia OC i AC samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej podatników.

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. treścią art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT, składki na ubezpieczenie samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej jako środki trwałe albo przedmiot leasingu, najmu lub innej umowy o podobnym charakterze mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Wątpliwości dotyczyły tego, czy zasadę tę należy stosować zarówno do ubezpieczeń o charakterze dobrowolnym (AC), jak i obowiązkowym (OC).

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, powyższy limit dotyczy wyłącznie ubezpieczenia AC, natomiast obowiązkowe ubezpieczenie OC stanowi koszt uzyskania przychodu w całości. Oznacza to także, że do składek na ubezpieczenia AC nie ma zastosowania określony w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT limit kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% poniesionych wydatków. MF zastrzegło również, iż powyższe zasady obowiązują zarówno w stosunku do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.