Tax AlertyTax Alert nr 173/2016

24/10/2016

 AkZ dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną znowelizowane przepisy ustawy o CIT i PIT. Nowe brzmienie art. 15d ustawy o CIT i art. 22p ustawy o PIT przewiduje, iż podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów tych kosztów, które dotyczą transakcji opłaconej bez pośrednictwa rachunku płatniczego na kwotę wyższą niż 15 tys. zł.

Zasada nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do kompensat i wymiany barterowej. Ministerstwo Finansów w opublikowanym w dniu 13 października 2016 r. komunikacie doprecyzowało, iż nie mają one charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak kompensata, czy wymiana barterowa nie są objęte nowelizacją. Mimo, że dochodzi wówczas do uregulowania zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują płatności, które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.