Bez kategoriiTax AlertyNowe wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych

19/10/2023

Na stronie BIP Ministerstwa Finansów zostały opublikowane nowe wzory dokumentów elektronicznych TPR-C(5) oraz TPR-P(5) za rok 2022.

Opublikowane wzory będą stosowane do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zmieniły się także zasady składania informacji o cenach transferowych. Dotyczą one m.in.:

  • zmiany organu, do którego składana jest Informacja TPR (z Szefa KAS na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika);
  • rozróżnienia transakcji na transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane;
  • wprowadzenia nowych transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • dodania oświadczeń podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że Informacje TPR będą przesyłane przez bramkę e-Deklaracje. Przypominamy także, że osoba podpisująca dokumenty powinna złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tzw. UPL-1.

Z treścią informacji Ministerstwa Finansów można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.