Tax AlertyNowy projekt rozporządzenia ws. przesyłania ksiąg rachunkowych do US

25/03/2024

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jest to projekt rozporządzenia z dnia 14 marca 2024 r.).

Na podstawie nowego projektu rozporządzenia, podatnicy nadal będą zobowiązani do przekazania:

  • numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany;
  • numeru identyfikującego fakturę w KSeF, o ile został nadany do dnia przekazania księgi – wyłącznie w przypadku wystawionych przez podatnika faktur stanowiących dowód księgowy;
  • znaczników identyfikujących konta ksiąg.

W przypadku danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji środków trwałych oprócz:

  • numeru identyfikującego fakturę w KSeF, o ile został nadany do dnia przekazania księgi, wyłącznie w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych i
  • rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji

należy przekazać także:

  • numer dokumentu, na podstawie którego przyjęto do używania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to dzień 1 stycznia 2025 r.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się pod tym linkiem.

Z procesem legislacyjnym można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.