Tax AlertyTax Alert nr 198/2016

23/12/2016

W dniu 19 grudnia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 510/15) przełomowe dla branży turystycznej. NSA potwierdził, wbrew stanowisku fiskusa, że firmy turystyczne powinny płacić podatek VAT dopiero po wykonaniu usługi, a nie po otrzymaniu zaliczki od klienta.

Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, że firmy turystyczne rozliczające się w szczególny sposób VAT marża, powinny płacić VAT od otrzymanej zaliczki.

Mimo że na przestrzeni ostatnich lat zdarzały się pozytywne dla firm z branży turystycznej wyroki WSA, omawiany wyrok jest pierwszym w tej sprawie wydanym przez NSA. W komentowanym orzeczeniu NSA podkreślił, że ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje możliwości szacowania marży przed zakończeniem imprezy turystycznej.

NSA podkreślił również, że opodatkowaniu podlega marża, a nie jakikolwiek przepływ środków, dlatego błędne jest rozliczanie VAT od otrzymanej zaliczki w tym przypadku.