Tax AlertyTax Alert nr 150/2016

08/09/2016

W dniu 22 stycznia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 2775/13) dotyczące kwestii powoływania się podatników na treść wydanych przez MF broszur informacyjnych.

Sprawa dotyczyła podatników, którzy przekazali w 2006 r. darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą i odliczyli je od dochodu w zeznaniu rocznym PIT. Jednak od 1 stycznia 2006 r. zmieniły się przepisy dotyczące darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Przed zmianami można je było przekazać w gotówce i tak też uczynili Podatnicy. Po zmianach odliczyć od dochodu można jedynie te darowizny, które zostały przekazane przelewem na konto. Podatnicy kierowali się jednak broszurą informacyjną wydaną przez MF,w której nie było wzmianki
o konieczności przekazania pieniędzy na konto bankowe. Jednak organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia darowizny.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd przyznał rację podatnikom. W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że mimo, iż broszura informacyjna MF nie stanowi źródła prawa, to nie można pominąć tego, że została opracowana przez resort finansów. W związku z powyższym powołanie się na treść broszury pozwalała podatnikom pozostawać w uzasadnionym przekonaniu, że zasady opodatkowania darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą w porównaniu z latami poprzednimi nie zmieniły się. Sąd uznał, iż należy uchylić poprzedzające decyzję organów podatkowych, ponieważ naruszały zasadę zaufania do organów publicznych.