Tax AlertyTax Alert nr 88/2016

31/05/2016

W dniu 13 maja 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn.akt II FSK 880/14) dotyczące możliwości zaliczenia niezwróconej kaucji gwarancyjnej do kosztów podatkowych.

Sprawa dotyczyła Spółki zajmującej się wykonywaniem na zlecenie usług budowlanych, która wypłacała swoim kontrahentom kaucje na zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych. Kaucje miały zostać zwrócone Spółce po upływie okresu gwarancyjnego przewidzianego w umowie, jednak kontrahenci Spółki ogłosili upadłość i do zwrotu nie doszło. W związku z powyższym Spółka uznała, że może zaliczyć wpłacone kaucje do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowiska Spółki nie podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który uznał, iż kaucja jest neutralna podatkowo ze względu na swój zwrotny charakter, a więc nie stanowi ani kosztu, ani przychodu. Stanowisko organu podzielił sąd I instancji. Rację Spółce przyznał dopiero NSA, który w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że przede wszystkim wziąć należy pod uwagę fakt, że Spółka poniosła stratę niezależnie od swojej winy. NSA ponadto porównał kaucję gwarancyjną do polisy ubezpieczeniowej – skoro wykupienie polisy wiąże się z poniesieniem kosztu, to takim kosztem jest również strata z tytułu niezwróconych kaucji w przypadku upadłości kontrahenta.