Tax AlertyTax Alert nr 31/2016

25/02/2016

W dniu 11 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1668/14) dot. odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem pakietu konferencyjnego.

Sprawa dotyczyła Spółki, która nabywała usługi szkolenia i organizacji konferencji połączone z noclegiem i wyżywieniem. Spółka część merytoryczną organizowała samodzielnie, natomiast pozostałe usługi nabywała od firm zewnętrznych. Organy podatkowe uznały, że w takim przypadku nie możemy mówić o jednolitej usłudze kompleksowej.

Z oceną organów podatkowych zgodził się WSA w Białymstoku, który wskazał, iż:
„Należy zgodzić się z organami podatkowymi, że charakterystycznymi i podstawowymi elementami usługi polegającej na organizacji szkolenia jest opracowanie programu oraz zapewnienie wykładowców i prelegentów. Tymczasem w przypadku analizowanych usług zabezpieczenie programu i wykładowców należało do Spółki. Szkolenia dla p. e. zostały zorganizowane przez pracowników Spółki i zaproszonych przez nią prelegentów. W sytuacji, gdy opracowanie programu szkolenia i zapewnienie prelegentów należało do samej Spółki, a nie do podmiotów wystawiających sporne faktury nie można uznać, że świadczyły one kompleksowe usługi organizacji szkolenia. Podmioty te – hotele i restauracje nie specjalizowały się w organizacji szkoleń, ale właśnie w świadczeniu usług hotelowych, gastronomicznych i rozrywkowych.”

W rezultacie, zdaniem WSA, podatnikowi nie przysługiwało praw do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu pakietu konferencyjnego w części, w jakiej dotyczył usług noclegowych i gastronomicznych.

Wyrok WSA został podtrzymany przez NSA. Nie opublikowano jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku NSA.