Tax AlertyNSA: serwery jako urządzenia przemysłowe

11/06/2024

NSA w wyroku z dnia 16 maja 2024 r. sygn. akt II FSK 1078/21 odniósł się do znaczenia pojęcia „urządzenie przemysłowe” w kontekście podatku u źródła.

Sprawa dotyczyła spółki wypłacającej wynagrodzenie na rzecz niemieckiego podmiotu powiązanego z tytułu usług IT. W ramach świadczonych usług spółka korzystała z przestrzeni dostępnej na serwerach centralnych (grupowych), dla potrzeb m.in. umieszczania, gromadzenia, przechowywania danych, plików, baz danych, skrzynek pocztowych, usług sieciowych.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że serwery oraz pozostałe urządzenia informatyczne, zarówno w wymiarze fizycznym jak i wirtualnym stanowią mechanizm służący do wykonywania określonych czynności i powinny być traktowane jako urządzenia przemysłowe. Tym samym opłaty z tytułu korzystania z tego typu urządzeń powinny podlegać opodatkowaniu, a spółka, jako płatnik, powinna pobrać z tytułu nabycia tych usług tzw. podatek u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W opinii NSA, ze względu na skalę działalności, usługi informatyczne można zakwalifikować jako gałąź przemysłu. Natomiast wszelkie urządzenia, w tym serwery, wykorzystywane do świadczenia tego typu usług jako urządzenia przemysłowe. Dodatkowo NSA odniósł się do niemieckiej wersji brzmienia umowy polsko – niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niemiecka wersja umowy posługuje się pojęciem „gewerblicher”. Oznacza ono przemysłowy, rzemieślniczy, związany z działalnością gospodarczą. Tym samym, niemiecka wersja umowy nie ogranicza znaczenia tego słowa jedynie do przemysłu rozumianego tradycyjnie jako przemysł lekki lub ciężki, korzystającego z olbrzymich, energochłonnych maszyn. Wraz z rozwojem technologii definicja urządzeń przemysłowych będzie obejmować nowe maszyny i urządzenia stosowane w nowych gałęziach gospodarki.

Przedstawione wyżej stanowisko NSA zostało oparte na informacjach prasowych.

Na dzień publikacji Tax Alertu uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze dostępne.

Z sentencją wyroku można zapoznać się pod tym linkiem.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.