Tax AlertyTax Alert nr 36/2016

07/03/2016

W dniu 4 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki (sygn. akt II FSK 3955 i 3966/13) dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizowanie imprez branżowych.

Sprawa dotyczyła Spółki z branży górniczo – energetycznej, która cyklicznie organizowała imprezy branżowe. W imprezach brali udział pracownicy Spółki, byli pracownicy, a także przedstawiciele władz lokalnych i firm współpracujących. Spółka uważała, iż wszystkie wydatki związane z organizacją powyższych imprez może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze Spółką w zakresie wydatków związanych z zaproszonymi przedstawicielami władz i społeczności lokalnych oraz przedstawicielami firm współpracujących ze Spółką. W tym zakresie Dyrektor IS stwierdził, iż wydatki te mają charakter reprezentacji.

Sprawa trafiła do WSA, którzy podtrzymał stanowisko Dyrektora IS. Sąd podkreślił, iż zwyczajowe zapraszanie gości na takie imprezy ma na celu wykreowanie dobrego wizerunku Spółki, jej działalności, zasobności, profesjonalizmu i wykreowanie pozytywnych relacji z zaproszonymi gośćmi. Tym samym są to wydatki na cele reprezentacyjne.

Stanowisko WSA zostało podtrzymane przez NSA. Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroków NSA.