Tax AlertyTax Alert nr 25/2018

21/03/2018

W dniu 8 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 807/16) w sprawie dotyczącej możliwości zastosowania obniżonej 8% stawki VAT w przypadku sprzedaży dzieła, którego sprzedający twórca nie jest wyłącznym autorem.

Sprawa dotyczyła programisty tworzącego programy komputerowe i strony internetowe, który niekiedy zawierał umowy o dzieło z podwykonawcami na wykonanie części kodu programistycznego tych utworów, a które następnie sprzedawał w formie licencji lub abonamentu. Podatnik twierdził, że na podstawie załącznika nr 3 poz. 181 do ustawy o VAT przysługuje mu, jako twórcy samodzielnemu lub częściowemu, 8% stawka podatku VAT. Załącznik ten wymienia m.in. usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich.

Z takim poglądem nie zgodził się najpierw Dyrektor Izby Skarbowej, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny, którego wyrok został następnie podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd kasacyjny wyjaśnił, że z obniżonej stawki VAT może skorzystać tylko podatnik będący wyłącznym autorem dzieła. Nie wykluczył jednak, przypadku że gdyby podatnik dodał do zakupionego od podwykonawcy kodu programistycznego własny element twórczy, mógłby skorzystać z preferencyjnej stawki VAT.