Tax AlertyTax Alert nr 110/2015

15/06/2015

Wśród zmian w ustawie o VAT, jakie wejdą w życie 1 lipca b.r., na uwagę zasługuje wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym przez podatników dokonujących dostaw towarów i świadczenia usług objętych odwrotnym obciążeniem. Informacje te będą służyły organom podatkowym do weryfikacji, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tych transakcji.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (druk VAT-27) składane będą za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, zasadniczo w terminie do 25 dnia miesiąca następującym po każdym miesiącu, jeżeli podatnik wybrał rozliczanie miesięczne. Podatnicy będą mieli możliwość ich składania również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wzorem informacji VAT-27. Informacje będą składane począwszy za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po II kwartale 2015 r.

Zwracamy uwagę, że systemy informatyczno-księgowe funkcjonujące w firmach powinny od 1 lipca uwzględniać ewentualny obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-27.