Nasze usługi

Asysta w postępowaniach podatkowych i kontrolnych:

 • nabycie, przekształcenia, restrukturyzacje czy łączenie podmiotów,
 • planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej oraz bieżącej,
 • szeroko rozumiane transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Zaangażowanie
Aktywnie uczestniczymy na wszystkich etapach postępowania podatkowego oraz w postępowaniach sądowych przed WSA i NSA przyczyniając się do szybkiego zakończenia sporu z organami podatkowymi.
Różnorodność
Nasi doradcy specjalizują się w zagadnieniach podatkowych dotyczących firm z sektora medialnego, budowlanego, obrotu nieruchomościami oraz informatycznego, farmaceutycznego i FMCG. Aktywnie uczestniczymy w procesach przekształceń, połączeń i podziału przedsiębiorstw (M&A).
Uniwersalność
Współpracujemy z kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami, firmami doradztwa finansowego zapewniając i gwarantując kompleksowość usług na potrzeby naszych klientów.

Doradztwo podatkowe dotyczące prowadzonych transakcji takich jak:

 • nabycie, przekształcenia, restrukturyzacje czy łączenie podmiotów,
 • planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej oraz bieżącej,
 • szeroko rozumiane transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Doradztwo podatkowe w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • cła i akcyzy,
 •  opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od nieruchomości,
 • prawa dewizowego,
 • pomoc przy wypełnianiu deklaracji i informacji podatkowych, a także innych obowiązków sprawozdawczych,
 • rejestracja podatników w urzędzie skarbowym, w szczególności podmiotów zagranicznych na VAT,
 • VAT compliance,
 • pomoc przy uzyskiwaniu zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych,
 • innych zobowiązań publicznoprawnych.

Przeglądy podatkowe:

 • projekt, który ma na celu analizę sytuacji podatkowej klienta i jej
  optymalizację z punktu widzenia obciążeń podatkowych i innych
  danin publicznoprawnych w ramach obowiązujących przepisów
  prawa,
 • polega na weryfikacji i analizie dokumentów źródłowych klienta,
  takich jak np.: faktury, rachunki, umowy, deklaracje,
 • obejmuje wybrany przez klienta okres, np. miesiąc, kwartał lub rok
  podatkowy.

Szkolenia/warsztaty:

 • organizujemy szkolenia indywidualne oraz warsztaty szkoleniowe
  dostosowane do potrzeb klientów,
 • nasi Doradcy omawiają najistotniejsze zagadnienia podatkowe oraz
  wyjaśniają wszelkie wątpliwości klientów w ramach tematyki
  szkolenia / warsztatów.