Tax AlertyOpodatkowanie farm fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości

25/10/2023

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802, przedstawiciel Ministerstwa Finansów odniósł się do opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne (sygnatura pisma: DSP13.054.29.2023).

Wątpliwości dotyczyły objęcia podatkiem od nieruchomości całego terenu farmy fotowoltaicznej, tj. wraz z pasami zieleni dookoła rzędów paneli słonecznych, w sytuacji, gdy część gruntu przesłonięta panelami jest wykorzystywana na cele rolne.

Przedstawiciel MF, odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazał, że przesłonięcie panelami części gruntu wykorzystywanego na cele rolne nie ma znaczenia. Możliwość pobierania pożytków rolnych w takim przypadku ma bowiem charakter uboczny w stosunku do głównej działalności farmy fotowoltaicznej. Ponadto, występowanie wolnych przestrzeni ogrodzonej farmy fotowoltaicznej wynika z konieczności zachowania norm technicznych lokalizacji jej poszczególnych elementów i jest to niezbędne dla zapewnienia ich obsługi. Tym samym, cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, tj. grunt na którym znajdują się panele fotowoltaiczne,  infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności.

Z pełną treścią odpowiedzi na interpelację można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.