Tax AlertyTax Alert nr 85/2015

07/05/2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599 oraz 600).

Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji OECD, z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wykreślono następujące terytoria i państwa: Aruba, Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turkus, Caicos.

Zaktualizowana lista będzie obejmować 31 krajów i terytoriów.

Rozporządzenia wchodzą w życie 19 maja 2015 r.