Tax AlertyTax Alert nr 4/2020

15/01/2020

W wyroku o sygnaturze I FSK 685/19 z dnia 14 stycznia 2020 roku, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że 5 letni termin przedawnienia ma zastosowanie do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W efekcie, takiej nadwyżki nie można przenosić na następny okres rozliczeniowy w nieskończoność.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem sprawy, nadwyżka została po raz pierwszy wykazana w deklaracji za październik 2010 roku. Następnie podatnik przenosił ją na kolejne okresy rozliczeniowe aż do 2017 roku. Organy podatkowe zakwestionowały taką praktykę, stwierdzając że prawo do zwrotu przedawniło się z końcem 2015 roku.

Orzekający w sprawie WSA w Warszawie stanął po stronie podatnika i stwierdził, że prawo do zwrotu podatku nie uległo przedawnieniu. Wyrok został jednak uchylony przez NSA, który przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie nie posiada jeszcze pisemnego uzasadnienia.