Tax AlertyTax Alert nr 185/2016

18/11/2016

W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. O projekcie nowelizacji ustawy pisaliśmy w Tax Alercie nr 176/2016.

Uchwalenie ustawy przez Sejm to kolejny krok w procesie legislacyjnym, mający na celu wprowadzenie w życie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.