Tax AlertyTax Alert nr 115/2016

11/07/2016

W zeszłym tygodniu Senat zajął się projektami zmian w prawie celnym dostosowującym przepisy do nowego Unijnego Kodeksu Celnego oraz tzw. „pakietem paliwowym” wprowadzającym zmiany w ustawie o VAT, podatku akcyzowym i prawie energetycznym. O pakiecie paliwowym informowaliśmy w Tax Alercie Nr 75/2016.

Projekt zmian w prawie celnym został przyjęty przez Senat bez poprawek. Trafi on teraz do podpisu Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W „pakiecie paliwowym” Senat wprowadził natomiast dwie małe poprawki. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Zgodnie z projektem ustawa powinna wejść w życie co do zasady 1 sierpnia 2016 r.