Tax AlertyTax Alert nr 147/2015

07/08/2015

24 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt II PK 189/14) w zakresie kwalifikacji działalności gospodarczej jako stosunku pracy (ustalenia istnienia stosunku pracy).

Sprawa dotyczyła kobiety, która współpracowała z wydawnictwem edukacyjnym od 2002r. Prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem było odwiedzanie wybranych szkół i oferowanie im produktów wydawnictwa. Na początku 2007 r. udało się jej wynegocjować z wydawnictwem przejście na etat w związku z zajściem w ciążę, jednak na czas określony (do 31 grudnia 2007 r.) Gdy od 1 stycznia 2008 r. wciąż chciała pracować na etacie, pracodawca stwierdził, że dalsza współpraca może przebiegać tylko na zasadach wcześniejszych. Przez cały czas świadczenia usług na rzecz wydawnictwa kobieta podlegała bardzo ścisłej kontroli przełożonego. W 2010 r. kończąc współpracę z wydawnictwem złożyła do sądu pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy od 1 stycznia 2008 r.

Sąd pierwszej instancji uznał powództwo za uzasadnione, jednak wydawnictwo wniosło apelację i sprawa trafiła w końcu do Sądu Najwyższego. SN po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę kasacyjną wydawnictwa, stwierdzając, iż podleganie stałej kontroli przełożonego, określanie ścisłych godzin pracy i obowiązków na dany dzień stanowią wystarczające przesłanki, aby uznać istnienie stosunku pracy.

Skutkiem takiego orzeczenia jest powstanie zaległości podatkowych i składkowych po stronie pracodawcy, bowiem nie odprowadził on należnych zaliczek na podatek PIT oraz składek ZUS od pracownika.