Tax AlertyTax alert nr 53/2015

18/03/2015

W związku z trwającym okresem przygotowywań i zatwierdzań sprawozdań finansowych, pragniemy przypomnieć o obowiązku przekazania sprawozdania do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta – w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Należy przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy sankcjonujące niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie.

Zgodnie z art. 80b Kodeksu karnego skarbowego: „kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego może skutkować grzywną w wysokości od 175 zł do 35 000 zł.