Tax AlertyTerminy podatkowe upływające z dniem 2 kwietnia 2024 roku

06/03/2024

Poniżej przypominamy najbardziej istotne dla podatników i płatników dokumenty oraz deklaracje, których termin złożenia w tym roku upływa z dniem 2 kwietnia 2024 r. (w 2024 roku ostatni dzień marca przypada na niedzielę a 1 kwietnia to dzień świąteczny, stąd też ostatni dzień przypada na 2 kwietnia 2024 r.).

Dotyczy to tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2023 r.

  • CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez osobę prawną i należnego podatku dochodowego od osób prawnych;
  • zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym;
  • IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • CBC-P – powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów;
  • MDR-3 – informacja o zastosowaniu schematu podatkowego;
  • wniesienie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 r.

Dodatkowo informujemy, że pod następującym linkiem zostały opublikowane formularze on-line dotyczące podatku CIT.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.