Tax AlertyTax Alert nr 155/2016

19/09/2016

W dniu 15 września 2016 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-518/14 Senatex GmbH przeciwko Finanzamt Hannover-Nord w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie zawierały numeru podatkowego wystawcy.

Sprawa dotyczyła niemieckiej Spółki, której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT z uwagi na brak numeru podatkowego sprzedawcy na fakturach. Zdaniem organów Spółka mogła skorzystać z prawa do odliczenia dopiero z chwilą otrzymania faktury korygującej ten błąd.

W ostateczności sprawa trafiła do TSUE, który przyznał rację Spółce. Według TSUE prawo do odliczenia podatku powinno przysługiwać podatnikom nawet posiadanie przez nich faktury nie spełniającej niektórych wymagań formalnych. Brak numeru identyfikacyjnego na pierwotnej fakturze nie powinien skutkować odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego.