Tax AlertyTax Alert nr 24/2017

03/03/2017

W dniu 1 marca 2017 r. rzecznik generalna TSUE Juliane Kokott wydała opinię (sygn. akt C 605/15), zgodnie z którą zwolnienie z VAT dla usług świadczonych w ramach niezależnej grupy osób dla jej członków nie znajdzie zastosowania wobec banków czy ubezpieczalni. Rzecznik TSUE zaznaczyła, że zwolnienie, które przewidziane jest w art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy VAT, bazując na genezie dyrektywy, przeznaczone jest w szczególności dla grup lekarzy oraz instytucji zajmujących się edukacją.

Sprawa dotyczy grupy kapitałowej Aviva. Grupa świadczy usługi ochrony emerytalnej oraz ubezpieczeniowe na terenie Europy. W ramach niezależnej grupy osób miała ona świadczyć m.in. usługi rachunkowości, obsługi klienta, czy usługi informatyczne. Prawa do zastosowania zwolnienia, przewidzianego w ustawie o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 21, odmówił Spółce Minister Finansów uznając, że jego zastosowanie naruszałoby warunki konkurencji. Zwolnienie to jest korzystne dla podmiotów prowadzących działalność zwolnioną z VAT, które nie są uprawnione do odliczania VAT z faktur zakupowych (m.in. usługi finansowe). Sprawa trafiła do NSA, który zwrócił się z pytaniem do TSUE.

Oprócz stwierdzenia braku prawa do opisywanego zwolnienia rzecznik TSUE podkreśliła również, że nawet w przypadku uznania, że grupie kapitałowej Aviva przysługuje zwolnienie, nie dotyczy ono grup transgranicznych, więc skoro odbiorcami wymienionych usług byłyby podmioty z różnych krajów, zwolnienie również nie miałoby zastosowania.

Powyższa opinia nie jest wiążąca dla Trybunału.