Tax AlertyTax Alert nr 86/2015

08/05/2015

W dniu 4 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 605) została opublikowana ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. O nowelizacji informowaliśmy m.in. w Tax Alert nr 52/2015.

1 lipca 2015 wchodzą w życie regulacje dotyczące m.in.:

– rozszerzenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia poprzez objęcie tym mechanizmem m.in. telefonów komórkowych, tabletów, notebooków, konsoli do gier;
– wprowadzenia obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym przez  podatników dokonujących dostaw towarów i świadczenia usług objętych odwrotnym obciążeniem;
– zmiany wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw;
– wprowadzenia możliwości zastosowania tzw. „ulgi na złe długi” przez podmioty powiązane.

Z kolei od 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostają zasady dotyczące rozliczenia podatku naliczonego dla podmiotów, które wykonują działalność opodatkowaną oraz pozostającą poza podatkiem VAT (tzw. „prewspółczynnik”).