Tax AlertyTax Alert nr 75/2018

02/07/2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC) dotyczącą określenia wartości usług zaliczanych do limitu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatku VAT od usług przekraczających ten limit.

Bank nabywa od powiązanych podmiotów krajowych i zagranicznych usługi objęte katalogiem wskazanym w art. 15e ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT. W związku z tym zadał dwa pytania o to, czy limit kwotowy określony w tym przepisie odnosi się do wydatków na nabycie usług krajowych i zagranicznych wyrażonych w kwotach netto, a także o to, czy z kosztów uzyskania przychodów wyłączona jest kwota netto należności dla podmiotu powiązanego, a kwota niepodlegającego odliczeniu, naliczonego podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a-c ustawy o CIT.

Dyrektor KIS stwierdził, że limit kwotowy określony w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT odnosi się do kosztów w kwocie brutto i wydatki tylko w takiej wysokości podlegają odliczeniu na jego podstawie. Wykluczył tym samym możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niepodlegającego odliczeniu i naliczonego podatku VAT od usług przekraczających limity.