W interpretacji z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. 0111–KDIB2-1.4010.111.2024.2.AJ) Dyrektor KIS potwierdził, że usługi ubezpieczeniowe nabywane od nierezydentów nie podlegają podatkowi u źródła. Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wskazał, że nabywa różnego rodzaju usługi ubezpieczeniowe od podmiotów posiadających status nierezydenta na terytorium Polski i nieposiadających w Polsce zakładu przedsiębiorcy zagranicznego....

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian dot. Krajowego Systemu e-Faktur. Proponowane zmiany uwzględniają propozycje zgłaszane w toku dotychczasowych konsultacji. Zostały one przedstawione w naszym Tax Alercie z dnia 22 marca 2024 r. link. W projekcie nie ma daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF. MF zapewnił jednak, że zostanie ona uzupełniona na przełomie...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jest to projekt rozporządzenia z dnia 14 marca 2024 r.). Na podstawie nowego projektu rozporządzenia, podatnicy nadal będą zobowiązani do przekazania:...

W dniu 21 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało podsumowanie z konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Ministerstwo postanowiło dokonać pewnych zmian w założeniach systemu KSeF, które dotyczą m.in.: wdrożenia obowiązkowego KSeF w tym samym terminie dla wszystkich podatników; stworzenia możliwości dodawania załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”;...

W interpretacji z dnia 27 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.719.2023.2.EJ) Dyrektor KIS stwierdził, że usługa oddelegowania pracownika na stanowisko dyrektora zarządzającego, mieści się w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w przypadku oddelegowania pracownika ze spółki niemieckiej  do powiązanej spółki polskiej, powstanie...

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygnatura: III UZP 8/23), w której uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jako podstawę prawną, Są wskazał tutaj na art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy...

Poniżej przypominamy najbardziej istotne dla podatników i płatników dokumenty oraz deklaracje, których termin złożenia w tym roku upływa z dniem 2 kwietnia 2024 r. (w 2024 roku ostatni dzień marca przypada na niedzielę a 1 kwietnia to dzień świąteczny, stąd też ostatni dzień przypada na 2 kwietnia 2024 r.). Dotyczy to tych podatników, których rok...

W dniu 13 lutego 2024 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (znak: DD8.8203.1.2021), w której odniósł się do zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo – rozwojowej. Powyższe zagadnienie budziło wątpliwości w zakresie prawa pracodawcy korzystającego z ulgi badawczo – rozwojowej, do odliczenia od dochodu wynagrodzenia należnego także za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, jak choroba lub...

Ustawą z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została przedłużona możliwość zaliczania do kosztów podatkowych darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom konfliktu zbrojnego...

W interpretacji z dnia 18 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.640.2023.1.EJ) Dyrektor KIS odniósł się do sposobu kalkulacji należności wypłacanych na rzecz udziałowca. Wnioskodawcą jest spółka zależna, a jedynym jej udziałowcem jest podmiot z siedzibą w Czechach. Spółka zamierza dokonywać płatności dywidendowych objętych uzyskaną opinią o stosowaniu zwolnienia w poborze podatku u źródła, jak i płatności...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy 2021/2101 dotyczącej ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Głównym celem zmian jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz eliminacja agresywnego planowania podatkowego przez duże wielonarodowe przedsiębiorstwa. Nowe regulacje...

W interpretacji z dnia 22 grudnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.908.2023.1.JK3) Dyrektor KIS stwierdził, że zwrot wydatków związanych z podróżą służbową dla pracowników pracujących zdalnie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Stan faktyczny dotyczył spółki prowadzącej działalność w branży IT. Zatrudnieni przez spółkę pracownicy świadczą pracę w systemie hybrydowym. Co do zasady, spółka zleca wykonywanie pracownikom zadań...

Szanowni Państwo, 20 lat temu nasza Spółka w składzie 5 osobowym rozpoczęła działalność w zakresie doradztwa podatkowego. W tym czasie, w oparciu o niezwykle wartościowy zespół doradców, wsparliśmy kilkuset klientów. Z naszego doradztwa korzystają zarówno  polskie jak i zagraniczne firmy. Jesteśmy dumni, że wielu naszych klientów jest wciąż  z nami od pierwszego dnia działania ITA...