Tax AlertyTax Alert nr 199/2015

20/10/2015

21 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok (I SA/Łd 141/14) w zakresie opłacania podatku od nieruchomości za część budynku.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził działalność gospodarczą we własnej nieruchomość ze znajdującymi się na niej budynkami. W jednym z budynków Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził istotne wady konstrukcji dachu i dopuścił do użytkowania tylko pierwsze piętro tego budynku. W tej sytuacji prezydent miasta – organ podatkowy – przyjął, że obowiązek podatkowy powstał tylko w stosunku do pierwszego piętra budynku, nie powstał zaś w stosunku do parteru.

Skarżący nie zgodził się z decyzją organu podatkowego, twierdząc, iż w sprawie występują „względy techniczne” powodujące, że decyzja dopuszczająca do użytkowania pierwsze piętro budynku jest nieprawidłowa a konstrukcja dachu posiada wady uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w ogóle. W konsekwencji, stan budynku jest na tyle zły, że podatek od nieruchomości powinien być płacony według niższej stawki.

Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy skarżoną decyzję. W konsekwencji, sprawą zajął się WSA. Sąd uznał skargę za bezzasadną i utrzymał w mocy decyzje organów podatkowych. Stwierdził, że skoro pierwsze piętro było wykorzystywane przez skarżącą do prowadzenia działalności gospodarczej (jak wynika z ustaleń organów, podatnik umieścił tam archiwum dokumentów), to powierzchnia ta podlega opodatkowaniu według stawki podatku dla przedsiębiorców. Nie mogą zatem, z uwagi na faktyczne wykorzystanie piętra do prowadzonej działalności gospodarczej, mieć znaczenia przywoływane przez stronę „względy techniczne”.

Wyrok jest nieprawomocny.