Tax AlertyTax Alert nr 157/2015

21/08/2015

W dniu 16 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Po 1203/14) w zakresie uznania komercyjnego wynajęcia samochodu pracownikom spółki lub osobom trzecim jako usługi związanej z działalnością gospodarczą.

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej korzystają z osobowych samochodów służbowych. Pracownicy mają zakaz korzystania z samochodów dla celów prywatnych i są zobligowani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zasady korzystania z pojazdów są szczegółowo określone w wewnętrznym dokumencie sporządzonym przez spółkę, która weryfikuje, czy są one przestrzegane przez pracowników. Spółka dokonała zgłoszenia samochodów do urzędu skarbowego (druk VAT-26).

Wskazane samochody mogą być również przedmiotem komercyjnego wynajmu na rzecz osób trzecich oraz pracowników. W każdym przypadku, cena za wynajem odpowiada wartościom rynkowym.
Spółka zapytała się Ministra Finansów, czy w związku z wynajmem samochodów na zasadach rynkowych, pojazdy te służą w całości do celów działalności gospodarczej i w związku z tym spółka posiada pełne prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów.

Minister Finansów uznał, że samochody podatnika nie będą służyć wyłącznie najmowi, ale także podstawowej działalności spółki, co oznacza brak możliwości odliczenia całości podatku.
Po rozpoznaniu skargi, WSA w Poznaniu uchylił interpretację. Zdaniem Sądu, najem pojazdów w stosunku do ich wykorzystania w głównej działalności spółki, będzie aktywnością dodatkową. Spółka, jak wynika z opisu stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji, wprowadziła mechanizmy gwarantujące użytek pojazdów wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Z tego powodu podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodów.

Wyrok jest nieprawomocny.