Tax AlertyWSA w Białymstoku: faktura do paragonu bez NIP

16/11/2023

W dniu 11 października 2023 r. WSA w Białymstoku wydał wyrok (sygn. akt I SA/Bk 264/23), w którym potwierdził, że podatnik nie może wystawić faktury zawierającej dane klienta do paragonu niezawierającego NIP. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Spółka świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prywatnych nie prowadzących takiej działalności. Zdarzają się sytuacje, że po wykonanej usłudze klient odbiera jedynie paragon fiskalny, niezawierający NIP, a po kilku dniach zwraca się z prośbą do Spółki o wystawienie faktury VAT. Spółka powzięła wątpliwość czy na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jest uprawniona do wystawienia faktury zawierającej dane klienta do paragonu niezawierającego NIP.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji wskazał, że przepisy ustawa o VAT jednoznacznie określają, że jeżeli podatnik dokonuje zakupu jako podatnik VAT, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. To w tym momencie nabywca  klasyfikuje zakup jako związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, działając w charakterze podatnika VAT, tym samym nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu niezawierającego NIP.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA w Białymstoku, który podtrzymał stanowisko organu podatkowego. Dodatkowo WSA podkreślił, że w przypadku zakupu towarów i usług przez przedsiębiorcę oświadczenie, że zakup dokonywany jest na rzecz podatnika VAT jest czynnością jednokrotną,  nieodwoływalną i skuteczną jedynie przed wystawieniem paragonu fiskalnego. Złożenie takiego oświadczenia po wystawieniu paragonu jest bezskuteczne, niezależnie od powodu zmiany charakteru podmiotowego, w jakim podatnik miał zamiar dokonać nabycia.

Z pełną treścią orzeczenia można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.