Tax AlertyTax Alert nr 24/2016

16/02/2016

W tym roku termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek
w podatku dochodowym od osób prawnych przypada na dzień 22 lutego 2016 r. Termin ten nie dotyczy podatników, dla których rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym 
w uproszczonej formie
w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Tym samym uproszona forma zaliczek w roku 2016 powinna zostać wyliczona zgodnie z zeznaniem za rok 2014. Jeżeli natomiast w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, to mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT nie jest możliwe skorzystanie z uproszczonej formy zaliczek.