Tax AlertyTax Alert nr 112/2019

18/12/2019

14 grudnia 2019 roku opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Projektowany akt prawny ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie z 2014 roku. Projekt zwiększa limity ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Ponadto obejmuje zwolnieniem z prowadzenia ewidencji kolejne grupy odpadów. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Ponadto, Minister Klimatu opublikował objaśnienia prawne w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Minister wyjaśnił, że podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Jak zauważył Minister, jeżeli wytwórca w zakresie wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie ciąży na nim obowiązek składania rocznych sprawozdań.

12 grudnia 2019 roku opublikowano natomiast poselski projekt ustawy przesuwającej wejście w życie obowiązku rejestracji w BDO z 1 stycznia 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku.

Linki do dokumentów:

Projekt rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12328257/12649839/12649840/dokument431168.pdf

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu:

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

Projekt ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/32E87078F06D8EB2C12584CE006BF579/%24File/61.pdf