Tax AlertyTax Alert nr 8/2018

26/02/2018

Jak informuje jedna z redakcji, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą przepisów mających utrudnić przenoszenie aktywów albo rezydencji podatkowej za granicę w celu uniknięcia zapłaty w Polsce podatku PIT lub CIT. Jest to kolejny etap wdrażania do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy przeciw unikaniu opodatkowania (ATAD).

Nowelizacja ma zobowiązać do zapłaty w Polsce podatku dochodowego od zysków kapitałowych tych przedsiębiorców, którzy przeniosą swoje aktywa, siedzibę, stały zakład albo rezydencję podatkową za granicę, nie realizując jednocześnie zysków kapitałowych w kraju. Podatek miałby być naliczany na gruncie założenia dochodowości przenoszonego majątku.

Zgodnie z wdrażaną dyrektywą, taki zysk oblicza się jako różnicę pomiędzy wartością rynkową przenoszonego za granicę majątku a jego wartością dla celów podatkowych, a więc zamortyzowanych kosztów jego nabycia lub wytworzenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której transfer aktywów odbywa się między podmiotami powiązanymi.

Planowany termin zakończenia prac nad projektem przypada na kwiecień 2018 roku, natomiast jego wejścia w życie na początek 2019.