Tax AlertyTax Alert nr 93/2019

23/10/2019

Spółka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej. Prowadzona przez nią działalność obejmuje świadczenie usług myjni samochodowej. Chcąc zachęcić do korzystania ze świadczonych usług, spółka postanowiła wprowadzić sprzedaż promocyjną dla klientów korzystających z usług myjni. Działanie promocyjne polega na tym, że spółka wydaje kupon promocyjny na zakup posiłku klientom, którzy skorzystali z usług myjni samochodowej. Warunkiem otrzymania kuponu na darmowy posiłek (obiad gratis) jest, aby klient zakupił usługę mycia pojazdu po specjalnej cenie. Klient może wykorzystać kupon w placówce firmy zewnętrznej. Spółka jest natomiast zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia na rzecz tej firmy. Po zakończeniu miesiąca firma zewnętrzna wystawia na spółkę fakturę. Akcja ma charakter marketingowy – jej celem jest zwiększenie sprzedaży spółki.

W związku z takim stanem faktycznym spółka chciała potwierdzić, że ma prawo do odliczenia VAT
z faktur od firmy zewnętrznej. Organ podatkowym stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Nie występuje ona bowiem w roli nabywcy, gdyż usługa wydawania posiłków jest realizowana na rzecz jej klientów. Nie przysługuje jej więc prawo do odliczenia VAT.

Spółka złożyła skargę do WSA we Wrocławiu, jednak Sąd ją oddalił przyznając rację organowi podatkowemu. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, WSA uznał, że  firma zewnętrzna przygotowując i wydając posiłek obiadowy oraz umożliwiając jego konsumpcję klientowi myjni – nie świadczy usługi na rzecz spółki, lecz na rzecz osób trzecich, tj. klientów myjni, biorących udział w akcji promocyjnej. Spółka jedynie te usługi na rzecz podmiotu trzeciego (klienta) opłaca.

W efekcie – z uwagi na brak usługi realizowanej na rzecz spółki, nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydawanie obiadów klientom.