Tax AlertyDyrektor KIS: Jak rozliczać ulgę na innowacyjnych pracowników

03/10/2023

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.297.2023.2.MR1), przedstawił zasady rozliczania ulgi na innowacyjnych pracowników w oparciu o art. 18db ustawy o CIT.

Przede wszystkim Dyrektor KIS wskazał, że płatnik nie może rozliczyć powyższej ulgi w ramach wniosku o stwierdzenie nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT, jeżeli nie potrącał ich na bieżąco we wpłaconych zaliczkach. To że płatnik nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, nie upoważnia go do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty tym bardziej, że zaliczki PIT były policzone w prawidłowej wysokości.

Dodatkowo organ podatkowy potwierdził, że płatnik ma prawo do pomniejszenia zaliczek PIT w dowolnym miesiącu przypadającym po złożeniu zeznania (jednak nie później niż w ostatnim miesiącu tego roku podatkowego) o kwotę ulgi na innowacyjnych pracowników (na podstawie art. 18db ustawy o CIT) należną za miesiąc przypadający po złożeniu zeznania, która nie została odliczona bezpośrednio w miesiącu, za który spółka uzyska prawo do skorzystania z niej.

Wskazał także, że z literalnego brzmienia 18db ust. 4 ustawy o CIT wynika, że prawo do pomniejszenia kwot podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy,  przysługuje płatnikowi począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie.

Organ podatkowy podkreślił również, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczek PIT na podstawie art. 18db ustawy o CIT także za ostatni miesiąc roku podatkowego, ale pod warunkiem, że wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie wypłacone w tym miesiącu oraz w tym też miesiącu zostaną pobrane z tego tytułu zaliczki na podatek PIT.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.