Tax AlertyTax Alert nr 22/2019

05/03/2019

Dnia 11 września 2018r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.171.2018.2.MPU) dotycząca dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wnioskodawca jest spółką, będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. We wniosku podatnik spytał o możliwość stosowania elektronicznych wersji dokumentów, takich jak faktury, czy oświadczenia potwierdzające otrzymanie towaru. Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów dokumenty w postaci skanów przesyłanych w wiadomości e-mail. Zdaniem Spółki, posiadanie dokumentów w formie elektronicznej jest wystarczające do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT. Warunkiem jest otrzymanie w/w dowodów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym zrealizowano dostawy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Zdaniem KIS, podatnik jest uprawniony do zastosowania stawki 0% VAT dla WDT, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada dowody w postaci faktury zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk towaru i otrzymanej od kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania towaru bądź skanu otrzymanego od kontrahenta podpisanego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie towaru.