Tax AlertyTax Alert nr 34/2017

24/03/2017

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2017 r. nr 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM

Sprawa dotyczyła Spółki, która na podstawie zawartych umów ramowych, kupowała od hurtowni farmaceutycznych produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz suplementy diety. Spółka podkreśliła, że za poszczególne transakcje otrzymuje od hurtowni farmaceutycznej  faktury o wartości niższej niż 15.000 zł i płaci za nie gotówką. Pytanie Wnioskodawcy dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup ww. towarów w sytuacji, gdy poszczególne transakcje nie przewyższają kwoty 15.000 zł, jednak łączna wartość dostaw wynikających z zawartych umów ramowych przewyższa ten próg. Według Spółki, wydatki te można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Z tym stanowiskiem zgodził się Dyrektor KIS, który w opisywanej interpretacji przypomniał definicję transakcji, zgodnie z którą jest to taka czynność prawna (umowa) zawierana w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.

Organ podatkowy wyjaśnił również, że w przypadku umów ramowych przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, a nie sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową.

Organ przyznał więc Spółce rację i potwierdził, że poszczególne transakcje nieprzekraczające limitu 15.000 zł, zawierane w ramach umowy ramowej i opłacane gotówką stanowią koszty podatkowe.