Tax AlertyTax Alert nr 14/2019

29/01/2019

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji zezwalającej Polsce na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment) na dostawę niektórych towarów i usług. Załącznik do decyzji określający listę towarów i usług objętych tymi regulacjami zawiera 152 pozycje.

Pozycje 1-128 to co do zasady towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwrotnego obciążenia lub tzw. solidarną odpowiedzialnością.

W pozycjach 129 do 152 wskazano nowe grupy towarów, które dotychczas nie były objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia lub solidarną odpowiedzialnością, a mogą być objęte obowiązkowym split paymentem. Są to głównie:

  • węgiel, koks, brykiety,
  • kamery cyfrowe, odbiorniki telewizyjne, komputery,
  • części i akcesoria do samochodów i motocykli.

Zgodnie z projektem decyzja ma obowiązywać od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Powyższe nie oznacza jednak, iż obowiązkowy split payment będzie na pewno obowiązywać od 1 marca 2019 r. Po wydaniu decyzji Polska musi wprowadzić stosowne regulacje poprzez nowelizację ustawy o VAT.

Pełna treść projektu decyzji KE jest dostępna pod tym linkiem.