Tax AlertyKIS o odliczeniu VAT przy organizacji imprezy firmowej

22/08/2023

W interpretacji z dnia 9 stycznia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.726.2022.2.AMA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją wydarzeń firmowych.

Sprawa dotyczyła Spółki organizującej wydarzenia dla pracowników Spółki, ich rodzin, stałych współpracowników Spółki (adwokaci, radcowie prawni), spółek powiązanych oraz przedstawicieli władz lokalnych. W ramach organizacji wydarzeń Spółka nabywa usługi takie jak catering, wideofilmowanie, nagłośnienie. Spółka kupuje także na ten cel drobne upominki np. kwiaty, słodycze, dyplomy.

Spółka obciąża spółki powiązane częścią poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach np. pracowników tych spółek lub członków ich rodzin.

Pytanie zadane we wniosku o interpretację dotyczyło prawa odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji przedstawionych wydarzeń.

W ocenie Dyrektora KIS:

  1. Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów i usług służących organizacji wydarzeń w zakresie uczestnictwa pracowników spółek powiązanych i ich rodzin, pracowników Spółki oraz współpracowników Spółki np. adwokatów, radców prawnych;
  2. Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów i usług służących organizacji wydarzeń w zakresie uczestnictwa rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli władz lokalnych.

W opinii Dyrektora KIS o możliwości dokonania odliczenia decyduje przede wszystkim fakt, czy dany wydatek wpływa na efekty działalności gospodarczej Spółki. Organ uznał, że Spółka świadczy na rzecz spółek powiązanych opodatkowaną usługę organizacji wydarzeń z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach pracowników spółek powiązanych i członków ich rodzin. Dlatego też w tym zakresie występuje bezpośredni związek ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, uprawniający Spółkę do odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli władz lokalnych Dyrektor KIS uznał, że to ci uczestnicy uzyskają dominującą korzyść z tego świadczenia, a nie organizująca wydarzenie Spółka. Tym samym należy uznać, że organizowane wydarzenia zaspakajają osobiste potrzeby tych uczestników. Dlatego też, z uwagi na brak związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną, nie są spełnione wszystkie przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.